Polityka prywatności - link2europe.pl

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych, będzie Link2europe z siedzibą przy ul. Krawieckiej 7/4 w Opolu, tel.: 774414502, adres e-mail: info@link2europe.pl dalej „Link2europe” Dane przetwarzane będą w celu realizacji czynności związanych z prowadzeniem przez „Link2europe” procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Poinformowano mnie, że dane mogą być udostępnione Partnerom współpracującym z „Link2europe” tj: Link2europe N.V, Rijksweg 10A 2880 Bornem Belgia, IP Techniek Uitzenden&detacheren, Tongelresestraat 254, 5613 DV Eindhoven, Holandia, podmiotom realizującym zadania na rzecz „Link2europe” w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane o czym mowa w art. 22 ust 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Stosowany przez Link2Europe sposób profilowania realizowany jest z wyłączeniem metod zautomatyzowanych i dotyczy jedynie przetwarzania polegającego na wykorzystaniu Moich danych osobowych do oceny niektórych Moich cech, w szczególności do analizy lub prognozy Moich predyspozycji na dane stanowisko pracy. Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji a w przypadku wyrażonej przeze mnie zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, moje dane będą wykorzystywane przez 2 lata lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, poprzez zgłoszenie tego faktu na adres e-mail: info@link2europe.pl


Korzystanie z plików cookies


Nasza strona wykorzystuje Ciasteczka:

1.   Google Analytics do śledzenia czasu ładowania strony i przestoju w usługach. Nie zawiera żadnych informacji pozwalających na zidentyfikowanie użytkownika. Posiadacz używa plików cookie Google Analytics do gromadzenia danych statystycznych o aktywności użytkownika na stronie, a tym samym do poprawy jakości usług świadczonych użytkownikom. Te pliki cookies pozwalają analizować ruch użytkowników, generując anonimowy identyfikator użytkownika, który jest używany do pomiaru, ile razy użytkownik odwiedza stronę. Jednocześnie rejestruje pierwsze i ostatnie odwiedziny na stronie, czas zakończenia sesji oraz pochodzenie użytkownika.

2.   New Relic stosuje się, by zapewnić, że usługa działa jak należy. Analiza ta śledzi czas ładowania strony i przesyła informacje, gdy usługi spadną poniżej pewnego poziomu. Nie można zidentyfikować poszczególnych użytkowników z wykorzystaniem ciasteczek NewRelic.

3.   Identyfikacji sesji oraz lokacji i wyświetlanego języka.

4. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: Czater.pl (administrator Cookies: Ebros sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
APLIKUJ