Polityka prywatności - link2europe.pl

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Link2work SP z o.o. z siedzibą przy ul. Krawieckiej 7/4 w Opolu, tel.: 774414502, adres e-mail: info@link2europe.pl dalej „Link2work” Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności związanych z prowadzeniem przez „Link2work” procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być nasi zaufani partnerzy tacy jak: dostawcy oprogramowania, ZUS, podmioty realizujące usługi z zakresu medycyny pracy, portale rekrutacyjne, pracodawcy użytkownicy, zleceniobiorcy, firmy świadczące obsługę prawną oraz inne podmioty, gdy wynika to z przepisów prawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Stosowany przez Link2work sposób profilowania realizowany jest z wyłączeniem metod zautomatyzowanych i dotyczy jedynie przetwarzania polegającego na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech, w szczególności do analizy lub prognozy predyspozycji na dane stanowisko pracy. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 2 lata od momentu rejestracji w serwisie Link2work lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, poprzez zgłoszenie tego faktu na adres e-mail: info@link2europe.pl.


Korzystanie z plików cookies


Nasza strona wykorzystuje Ciasteczka:

1.   Google Analytics do śledzenia czasu ładowania strony i przestoju w usługach. Nie zawiera żadnych informacji pozwalających na zidentyfikowanie użytkownika. Posiadacz używa plików cookie Google Analytics do gromadzenia danych statystycznych o aktywności użytkownika na stronie, a tym samym do poprawy jakości usług świadczonych użytkownikom. Te pliki cookies pozwalają analizować ruch użytkowników, generując anonimowy identyfikator użytkownika, który jest używany do pomiaru, ile razy użytkownik odwiedza stronę. Jednocześnie rejestruje pierwsze i ostatnie odwiedziny na stronie, czas zakończenia sesji oraz pochodzenie użytkownika.

2.   New Relic stosuje się, by zapewnić, że usługa działa jak należy. Analiza ta śledzi czas ładowania strony i przesyła informacje, gdy usługi spadną poniżej pewnego poziomu. Nie można zidentyfikować poszczególnych użytkowników z wykorzystaniem ciasteczek NewRelic.

3.   Identyfikacji sesji oraz lokacji i wyświetlanego języka.

4. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: Czater.pl (administrator Cookies: Ebros sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
APLIKUJ