KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA KANDYDATA DO PRACY

DOTYCZĄCA
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że Link2Europe jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach świadczonych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym Klienci. Lista Zaufanych Partnerów znajduje się poniżej.

Link2europe N.V oraz IP Techniek Uitzenden&detacheren

 1. Dane osobowe przetwarzane będą po uzyskaniu Twojej zgody, aby zawrzeć umowę i wypełniać jej warunki, w celach bezpośrednio związanych z usługami, które świadczy Link2, aby sprzedawać swoje usługi, wykonywać rozliczenia finansowe i aby prowadzić nasze kampanie reklamowe oraz inne działania marketingowe,
 2. W każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji w której uczestniczysz, lub przez czas nieokreślony jeśli wyrazisz odrębną dobrowolną zgodę na udział w dalszych rekrutacjach oferowanych przez administratora.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.
 5. Zgodnie z RODO przysługuje Tobie również:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do przenoszenia danych;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym (podmioty przetwarzające (firmy księgowe, prawnicze, informatyczne).
 2. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 3. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator może podejmować wobec Ciebie zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będąc wynikiem profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi produktów / usług najlepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

STREFA PRACOWNIKA
STREFA PRACODAWCY
Zadzwoń teraz!